قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

مدح پیامبر اسلام(ص)
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مدح پیامبر اسلام(ص) ، آیت الله غروی اصفهانی ، عبدالرضا هلالی
ای صاحب وحی و قلب آگاه                                  دارای مقام «لی مع الله»
ای محرم بارگاه لاهوت                                         وی در ملکوت حق شهنشاه
ای بر شده از حضیض ناسوت                                بر رفرف عزّ و شوکت و جاه
وانگه ز سرادقات عزّت                                         بگذشتی و ماند امین در گاه
ای پایۀ قدر چاکرانت                                            بالاتر از این بلند خرگاه
از شرم تو زرد چهرۀ مهر                                      وز بیم تو دل دو نیم شد ماه
این بوی بهشت عنبر ینست                                  یا ذکر جمیل تو درافواه؟
از نیل تو پای وهم لنگست                                    وز ذیل تو دست فهم کوتاه
فرموده بشأنت ایزد پاک
لولاک لما خلقت الافلاک
ای نقطۀ ملتقای قوسین                                      وی خارج از احاطۀ أین
ای واسطۀ وجوب و امکان                                    وی مبدء و منتهای کونین
ای رابطۀ قدیم و حادث                                        وی ذات تو جامع الکمالین
ای واحد بی نظیر و مانند                                     کز بهر تو نیست ثانی اثنین
جز تو که نهاده پای رفعت                                     بر عرش، فکان قاب قوسین؟
غیر از تو که فیض صحبت دوست                            دریافت و لاحجاب فی البین؟
دیدیّ و شهیدی آنچه را «لا                                  اُذنٌ سمعت و لارأت عین»
با قدر تو وصف من بود نقص                                  با شأن تو مدح من بود شین
فرموده بشأنت ایزد پاک
لولاک لما خلقت الافلاک
بخشی از ترکیب بند مرحوم آیت الله غروی اصفهانی در مدح پیامبر اسلام(ص)