قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

 
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

 بسمه تعالی

اگر یکبار دیگر می زیستم ، سخن کمتر می گفتم ،بیشتر گوش می سپردم ، دوستانم را به شام دعوت می کردم بی آنکه نگران لکه هائی که بر فرش افتاده یا مبلی که رنگ و رویش رفته است باشم . اگریکبار دیگر می زیستم ، دوستت دارم های بیشتر و ببخشید های بیشتری می گفتم .

از هر آنکه گفتم مهمتر اگر یکبار دیگر زندگی می کردم هر لحظه آن را در چنگ می گرفتم به آن می نگریستم و آن را واقعا می دیدم هر لحظه را زندگی می کردم و هرگز آن را باز پس نمی دادم . بر سر چیزهای کوچک تا این حدّ برافروخته نمی شدم ، نگران آن نبودم که چه کسی مرا دوست ندارد و چه کسی از من بیشتر مال جهان دارد و یا دیگران چه می کنند ، در عوض از آنانکه دوستمان داشتند لذّت می بردم ( بیا تا به آنچه خدا به ما داده است بیاندیشیم ) .

بیا تا هر روز به آنچه برای بهبود جسم و  روان خود عواطف و روحیات خود انجام می دهیم فکر کنیم . زندگی کوتاهتر از آن است که بگذاریم از کنارمان بگذرد زندگی تنها یک لحظه با ماست و آنگاه رفته است .

خدایا مرا به خاطر شکایتهایم ببخش و زمانیکه ناشکری کردم به آرامی به من یادآوری کن از تو به خاطر آنچه بریم مقدُر کردهای متشّکرم .