قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

حديث های سه گانه
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بسمه تعالی

از کتاب نصایح آیت الله مشکینی رحمت الله علیه ، خداوند خطاب به حضرت موسی فرمود : ای موسی سه کار در مقابل تو انجام می دهم تو هم نسبت به من سه عمل انجام بده . موسی گفت آنها چیست ؟ فرمود اول : من نعمت های فراوان بی منّت به تو داده ام تو هم اگر چیزی به کسی دادی منّت مگذار . دوم : من عذر و توبه تو را می پذیرم هر چند نا فرمانی بسیار کرده باشی تو نیز عذر جفاکاران را بپذیر . سوم : من عمل فردا را امروز نخواهم تو نیز روزی فردا را مخواه....