قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

اولین عاشق مجنون همان لیلایم
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بسمه تعالی

من در این یکشنبه بازار شما رسوایم

                                           یا به قول واژه تلخ شما تنهایم

آبروئی که ندارم همه جا ، رفت به باد

                                           باد و موج خطر و حادثه ی دریایم

هر چه گفتید شما از ته دل می گویم ؛

                                          اولین عاشق مجنون همان لیلایم

... و شما باز به طعنه و دلم باز بگو ،!

                                          دومین خلقت بی نقص همین دنیایم

کلمات از دهنم می پرد و پروازیست

                                           رو به ابری که از آغاز غزل آنجایم

دست من نیست که این شعر و  غزل می آید

                                           خود من گم شده ی اول این اماّیم

می فروشم غزلم را به شما؟ قیمت جان!

                                           می خرید ، نه ! به همین دلخوشم و تنهایم