قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

وزن غزل
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بسمه تعالی

وزن غزل گم می شود در این زمانه

                           وقتیکه شاعر می نویسد بی بهانه

تا آنزمان که بینتان بودم، نبودم  

                                 چیزی نگفتم با زبان شاعرانه

فردا که خورشید حقیقت سر برهنه

                                    می آید آشقته به مهمانی خانه

می گویم اینجا عاشقی باقی نمانده

                                     جز در درون شعرهای عاشقانه

می گویم اینجا زیر پا شخصیت ماست

                                     تصویر بعد، تابوت مرگ بر روی شانه

  می گویم اینجا شاعری حرمت ندارد

                                     جز شاعر معمولی شعر و ترانه

می گویم و می سوزم و  فرقی ندارد

                                      با حالت مردانه گفتن یا زنانه