قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

قفل اين پنجره ها منتظر واشدن است
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بسمه تعالی

(( قفل این پنجره ها منتظر وا شدن است ))

                                                   (( من و تو )) گوش به زنگ ، منتظر (( ما )) شدن است

روزی از جنس همان روز که باید برسد

                               میــرســـد آخــــرِ ایــــن راه کـــه پیـــدا شدن است

قطره ایم ما همه امّا نه هزاران قطره

                               مـا بــه هم چون برسیم ، وسعت دریـا شدن است

و فقط یک سر سوزن من و تو فاصله داشت

                              بــکش ایـــن فاصلـــه را فصل شکـــوفا شدن است

چه کسی گفته : که سرد است هوا ، ای اخوان

                              به تــو سوگـــند زمیــن ، در پــی گــرما شدن است

ما درختان همین جنگل بی عاطفه ایم

                              و هــمیــن است تــبـــر ، تفرقــــهء مــا شدن است

دست به دست هم و آغوش به آغوش همیم

                             وقت عشــق است ولی ، لحظـهء تنهــا شدن است