قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

عبدالرضا
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

                                      بسم الله الرحمن الرحیم
 
هر کس ز جام حضرت مهدی خمار نیست
                               او را ز عشق و بی خبری اختبار نیست
من اعتکاف بر در حُسن تو بسته ام
                              بی تو مرا به مسجد و میخانه کار نیست
صحبت زماه پیش رخ تو زابلهیت
                              خورشید از جمال تو یک در هزار نیست
کِلکِ ازل که زد همه نقش و نگارها
                              در این میانه چون تو یکی شاهکار نیست
در دل هوای روی تو رفتم به میکده
                              دیدم شکسته جام و یکی هوشیار نیست
شاها قسم به سرّ وصال و فراق تو
                             چون مادرت کسی به تو در انتظار نیست
گفتم به باغبان فلک پس بهار کو
                              کی میرود سپاه خزان ، آشکار نیست
گفتا شبی به دوش علی نوبهار رفت
                              از بعد فاطمه دگر عالم ، بهار نیست
گفتم چه شد که فاطمه را پشت در زدند
                              آنجا مگر به دست علی ذوالفقار نیست
گفتا که دست حیدر کرّار بسته بود
                              ماذون پی دفاع ، شه والاتبار نیست
گفتم گناه محسن ناخورده شیر چیست
                              گفتا فدائی پدر است و شعار نیست
گفتم خدایرا غم مسمار هم بگو
                              گفتا در آن میانه مگر سوز نار نیست
آتش رسید بر در و مسمار داغ شد
                              با سینه اش چه کرد ، غمش را شمار نیست
سیصد نفر مهاجم و زهرا به پشت در
                              ضرب لگد زکینه زدن افتخار نیست
گفت حدیث کوچه و سیلی کُشدمرا
                              گفتا که کوچه تنگُ محلِ فرار نیست
راه عبور و پنجه ء گرگ و خزان گل
                              گل روی خاک پرپر و ایمن زخار نیست  


                                                                                      
التماس دعا
                                                                                     صادقی تبریزی

                                                                                        ۱۷/۱/۸۷