قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

(( مرا مران که سگی سر به آستان توأم یا حسین ))
ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

بسم الله الرحمن الرحیم

(( مرا مران که سگی سر به آستان توأم یا حسین ))

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود :خوشا به حال کسی که زندگیش مثل زندگی سگ باشد!!!

در سگ ده خصلت پسندیده است که مؤمن به داشتن آن سزاوارتر است، سگ در میان مردمان ، قدرر و قیمتی ندارد که این حال (( مساکین )) است - سگ مال و ملکی ندارد که این صفت (( مجردین )) است - خانه و لانه ای مشخص و معین ندارد و هر جا که رود همان جا را خوابگاه خود سازد و همه زمین بساط اوست که این از نشانه های (( متوکلین )) است - اغلب اوقات گرسنه است و این عادت (( صالحین )) است - اگر صد ضربه تازیانه از صاحب خودش بخورد، در خانهء او را رها نمی کند و این صفت (( مریدین )) است - شب ها به جز اندکی نمی آرامد و این از صفت (( محبین )) و دوستداران است - رانده می شود و ستم می بیند ولی اگر او را بخوانند بدون دیگری بر می گردد و این از علامت های (( خاشعین )) است- به هر خوراک که صاحبش به او دهد راضی است و این حال (( قانعین )) است- بیشتر لب فرو بسته و خاموش است و این از علامت (( خائفین )) است- وقتی می میرد ارثی از او باقی نمی ماند و این حال (( زاهدین )) است....